Durant l’estiu s’ha realitzat el tancament dels programes d’orientació laboral MAIS i SIOAS gestionats per Integra Pirineus a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya. El programa MAIS és el Programa de Mesures Actives d’Inserció adreçat a persones en situació de risc d’exclusió, mentre que SIOAS és aquell Servei Integral d’Orientació Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental. En ambdues comarques i a través d’aquests dos programes s’ha atès gairebé a un centenar de persones.

Pel que fa a la Cerdanya, el programa adreçat a persones en situació de risc d’exclusió ha atès fins a 41 persones. D’aquestes, s’ha aconseguit un nivell  d’inserció laboral del 20% el que significa que 6 persones han obtingut un contracte de mínim 3 mesos. 12 persones més han aconseguit contractes laborals però no han tingut la durada suficient per ser comptabilitzats com a inserció. Pel que fa a SIOAS, adreçat a persones amb trastorns de la salut mental, s’ha atès a 13 persones amb 6 insercions laborals i 4 més que han assolit algun contracte laboral.

Pel que fa a l’Alt Urgell, amb el programa SIOAS s’han atès a 9 persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental de les quals 1 s’ha inserit laboralment. En aquesta comarca, el programa de Mesures Actives d’Inserció a persones destinatàries de la renda garantida i persones en risc o situació d’exclusió social ha acompanyat fins a 34 persones. Del total de participants, 14 han tingut algun tipus de contracte laboral i 8 d’aquests/es han sigut inserits amb una temporalitat superior als 3 mesos.

Més enllà de les insercions, aquests programes a l’Alt Urgell i a la Cerdanya també han establert col·laboracions amb molts altres agents del territori. Per una banda, ha promogut hàbits saludables a partir de foment de l’activitat física a través del Nòrdic Walking a Cerdanya o la Unió Excursionista Urgellenca a l’Alt Urgell. També s’ha col·laborat amb ens del territori com Mossos d’Esquadra, diferents àrees del Consell Comarcal o visites a diferents equipaments comarcals i municipals. Per altra banda, s’han realitzat moltes altres col·laboracions a nivell cultural, educatiu i mediambiental. últim, s’ha descobert el mercat de treball d’ambdues comarques amb visites a diverses empreses i fins i tot, la realització de pràctiques en algunes d’elles.

Des d’Integra Pirineus s’ha tornat a sol·licitar aquests programes per les comarques de l’Alt Urgell i Cerdanya. Properament, es realitzarà una presentació dels programes que es gestionen des d’aquesta entitat, en què consisteixen i qui se’n pot beneficiar.