Servei d’orientació i suport a la inserció laboral

Mitjançant programes d’orientació, formació i suport a la inserció laboral, realitzem itineraris d’inserció personalitzats per millorar l’ocupabilitat i facilitar l’accés al treball de les persones ateses.

A la persona atesa s’ofereix orientació laboral, preparació en competències personals i professionals,  suport en la recerca de feina i en la inserció.

A l’empresa col·laboradora s’ofereix derivació de persones candidates segons els requeriments de l’empresa, informació en ajudes a la contractació, suport i seguiment a la contractació.  

Itinerari Personalitzat

Els itineraris d’inserció s’adapten a les necessitats, interessos i competències de cada persona.

Un equip de professionals

acompanya a la persona durant tot el procés de preparació laboral, la recerca de feina i si convé en la consolidació del lloc de treball.

Il·lustració treballadora d'Integra Pirineus sosté una llibreta a la mà

Programa Mesures Actives d’Inserció Sociolaboral (MAIS)

Il·lustració dona amb un braç ortopèdic

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport (SIOAS)

Il·lustració dona amb un braç ortopèdic

Ocell de Foc – Alt Pirineu i Aran