LABORAL

Per tal d’aconseguir la “inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental” la Fundació Privada Integra Pirineus gestiona:

CET

Centre Especial de Treball
INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, SLU.

El CET d’Integra Pirineus és una empresa social, que ofereix oportunitats laborals a persones amb discapacitat, especialment a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental. Proporciona llocs de treball adaptats a les característiques personals i necessitats de suport de les persones treballadores, amb la finalitat de la seva integració laboral.

Com qualsevol empresa, l’objectiu del CET d’Integra Pirineus és productiu, aportant productes i serveis de qualitat. Però la seva finalitat és social, sent un mitjà per a la integració laboral de les persones amb discapacitat que hi treballen.

El CET compta amb un Equip Multidisciplinari de Suport (EMS), professionals que acompanyen i ofereixen el suport necessari a les persones amb discapacitat durant l’activitat laboral. El seu objectiu és vetllar per al desenvolupament del projecte laboral de cada persona treballadora, el qual va enfocat a la seva satisfacció i la qualitat de l’ocupació.

Les línies de treball actuals del CET d’Integra Pirineus són: treballs forestals, jardineria i suport al refugi d’animals.

Dades 2023

6

Persones contractades

4

Persones amb discapacitat tenen discapacitat considerada d’especials dificultats

Il·lustració contracte

100%

Contractes indefinits

67%

Persones amb contracte a jornada complerta

“Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball”

EI

EMPRESA D’INSERCIÓ
E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U.

L’E.I. d’Integra Pirineus és una empresa social, que ofereix oportunitats laborals a persones en situació o en greu risc d’exclusió social, amb la finalitat de la seva integració sociolaboral, per tal de facilitar la seva posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

L’Empresa d’Inserció té per objectiu desenvolupar una activitat econòmica, però la seva finalitat és social, sent un mitjà per a la integració laboral de les persones en situació d’exclusió que hi treballen.

L’EI compta amb un equip de professionals que promouen la formació i el desenvolupament de les competències professionals de les persones treballadores en procés d’inserció. L’empresa d’inserció actua com un recurs pont per facilitar-los l’accés al mercat de treball ordinari.

Les línies de treball actuals de l’EI d’Integra Pirineus són: treballs forestals, neteja viària, consergeria i repartiment de publicitat.

Dades 2023

21

Persones contractades

14

Persones en procés d’inserció

79%

Persones amb contracte a jornada complerta

4

Persones que aconsegueixen contracte laboral en mercat de treball normalitzat

Logotip Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Treball
“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançada per la Unió Europea”