MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

Un pacte entre l’avui i el demà

per seguir avançant de manera sostenible

MISSIÓ:

Oferir un ACOMPANYAMENT SOCIAL I LABORAL a les persones en risc d’exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o una malaltia mental, QUE HABITEN A L’ALT URGELL I A LA CERDANYA, per tal d’aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i la seva inclusió a la societat.

VISIÓ:

Disposar DE SERVEIS O RECURSOS SOCIALS I LABORALS PER TAL DE COBRIR LES NECESSITATS DELS COL·LECTIUS ATESOS.

VALORS:

SOSTENIBILITAT

RESPONSABILITAT

QUALITAT

PROXIMITAT

PROFESSIONALITAT

CONEIX EL NOSTRE PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS: