MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

Un pacte entre l’avui i el demà

per seguir avançant de manera sostenible

MISSIÓ:

Oferir un acompanyament social i laboral a les PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ, ESPECIALMENT AQUELLES QUE TENEN UNA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL, que habiten a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, per tal d’aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i la seva inclusió a la societat.

VISIÓ:

Disposar DE SERVEIS O RECURSOS SOCIALS I LABORALS PER TAL DE COBRIR LES NECESSITATS DELS COL·LECTIUS ATESOS.

VALORS:

SOSTENIBILITAT

RESPONSABILITAT

QUALITAT

PROXIMITAT

PROFESSIONALITAT

CONEIX EL NOSTRE PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS:

CONEIX EL NOSTRE CODI ÈTIC: