BIOMASSA

La BIOMASSA FORESTAL és una energia renovable a base de matèria orgànica d’origen vegetal.

Integra Pirineus produeix i comercialitza aquest tipus d’energia en forma d’estella, a partir de fusta de pi provinent de la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu.

Els productes fusters obtinguts després de la implementació dels instruments d’ordenació forestal en boscos de titularitat pública i privada són transformats i utilitzats com una font d’energia Km0 per a alimentar les calderes de la comarca.

Aquesta BIOMASSA  un gran potencial per a ser utilitzada com a font d’energia renovable. Ja que és una matèria primera que neix i es desenvolupa en el nostre territori, el balanç de les emissions de CO₂ és pràcticament nul i no contribueix a l’efecte hivernacle, a més, la seva correcta gestió contribueix a la prevenció d’incendis i a reduir els efectes derivats del canvi climàtic.

Com ho fem? Del Bosc a Casa en 5 passos!

  1. Extraiem la fusta de menor qualitat de la Muntanya d’Alinya per tal de garantir un creixement saludable del bosc. 
2. Transportem la fusta, un cop desbrancada i desemboscada, a un terreny propi per tal que s’assequi.
 

3. Triturem la fusta amb una estelladora quan es troba en el punt optim d’assecament i s’emmagatzema al cobert.

4. Emmagatzemem l’estella en els nostres coberts on es donen les condicions climatològiques perfectes per mantenir l’estella en el grau òptim d’humitat.

5. Fem el subministrament d’estella a les calderes del territori amb un contenidor pneumàtic.

Demana’ns pressupost