BIOMASSA

La BIOMASSA Forestal és tot el conjunt de productes i residus provinents dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals, treballs silvícoles i aprofitaments de fusta.

Aquesta BIOMASSA té un gran potencial per a ser utilitzada com a font d’energia renovable, ja que el balanç de les emissions de CO₂ és pràcticament nul i no contribueix a l’efecte hivernacle de la mateixa manera que ho fan els combustibles fòssils.

INTEGRA PIRINEUS està liderant una iniciativa empresarial que promou el desenvolupament sostenible en tres àmbits:

  • Mediambiental ús energètic de la biomassa.
  • Local gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals.
  • Social recuperació d’una activitat professional amb persones amb risc d’exclusió social.

Entre d’altres aquest son alguns dels nostres clients

com ho fem?