BIOMASSA

La BIOMASSA FORESTAL és una energia renovable a base de matèria orgànica d’origen vegetal.

Integra Pirineus produeix i comercialitza aquest tipus d’energia en forma d’estella, a partir de fusta de pi provinent de la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu.

Els productes fusters obtinguts després de la implementació dels instruments d’ordenació forestal en boscos de titularitat pública i privada són transformats i utilitzats com una font d’energia Km0 per a alimentar les calderes de la comarca.

Aquesta BIOMASSA  un gran potencial per a ser utilitzada com a font d’energia renovable. Ja que és una matèria primera que neix i es desenvolupa en el nostre territori, el balanç de les emissions de CO₂ és pràcticament nul i no contribueix a l’efecte hivernacle, a més, la seva correcta gestió contribueix a la prevenció d’incendis i a reduir els efectes derivats del canvi climàtic.

INTEGRA PIRINEUS està liderant una iniciativa empresarial que promou el desenvolupament sostenible en tres àmbits:

  • Mediambiental ús energètic de la biomassa.
  • Local gestió forestal sostenible i prevenció de la propagació d’incendis forestals.
  • Social recuperació d’una activitat professional amb persones en situació de risc d’exclusió social.

com ho fem?

Demana’ns pressupost