ALTRES SERVEIS

Prestació de Serveis

INTEGRA PIRINEUS presta serveis en:

 • Jardineria: Manteniment d’espais verds (podes, cures de la gespa, perfilat de tanques, retirada de material vegetal)
 • Neteja viària: Neteja i recollida de residus i deixalles de les voreres, calçades, passeigs i places mitjançant l’escombrada manual, buidada de papereres i repàs d’escocells. Retirada manual de la neu de les voreres i de l’entrada dels edificis.
 • Recuperació de camins i senders: Construcció de murs de pedra seca, empedrats, treballs manuals de desbrossaments, manteniment de senderes ja existents o obertura de nous traçats, així com dels seus drenatges.
 • Tractament de la vegetació en parcel·les: Tales, podes, desbrossaments i eliminació de les restes generades.
 • Tancaments: Instal·lació de tancaments elèctrics, ramaders, contra fauna salvatge i de protecció d’infraestructures.
 • Suport a la fauna i refugi d’animals: neteja de les gàbies i habitacles dels animals, emplenar les menjadores i abeuradors i oferir suport en les cures dels animals.
 • Repartiment de publicitat: col·locació de cartells i repartiment de material informatiu i publicitari a bústies, establiments o entregues a mà.
 • Consergeria: obertura i tancament d’instal·lacions, recepció i informació de les persones usuàries, control i vigilància de la instal·lació, manteniment bàsic dels equipaments i espais.
 • Manipulats manuals: ensobrat, etiquetat d’articles, preparació de packs, triatge de peces, encapsats, etc.
 • Formació forestal i jardineria: Impartició de cursos formatius de maneig de maquinària forestal i de jardineria (motoserra, motodesbrossadora, estelladora i cabrestant forestal), així com el seu manteniment, tècniques de treball i seguretat.

Tria’ns per a tenir un extra de:

 • Responsabilitat social
 • Integració social
 • Sostenibilitat
 • Qualitat
 • Proximitat
 • Professionalitat

PREGUNTA’NS QUE PODEM FER PER TU