• La Fundació Integra Pirineus, amb la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, promou la inserció social i laboral a través dels treballs forestals que es duen a terme per persones en risc d’exclusió a Alinyà.
  • Aquests treballs es desenvolupen a la Muntanya d’Alinyà, propietat de Fundació Catalunya La Pedrera, que és gestionada forestalment, gràcies a un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, per Fundació Integra Pirineus.
  • Entre les tasques que es realitzen destaca la gestió forestal de l’espai i també la producció de biomassa.

Fa més d’una dècada que Integra Pirineus està en actiu. Durant aquests anys, s’han posat en marxa diferents projectes amb un objectiu comú: promoure la inserció social i laboral de les persones en risc d’exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental.

En aquest sentit, el treball forestal ha tingut un paper cabdal perquè ha permès inserir un gran nombre de persones, tant en l’àmbit laboral com social, oferint-los un treball remunerat i digne. Aquesta labor però, no hagués estat possible sense la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, que permet desenvolupar la tasca forestal a la Muntanya d’Alinyà cedint la gestió de l’aprofitament i millora forestal de la finca a Integra Pirineus.

Aquesta col·laboració ha permès desenvolupar una gran tasca en l’àmbit social i mediambiental que queda reflectida en xifres: 21.400 tones de fusta extretes i 10.000 de biomassa produïda7.000 jornals invertits amb una mitjana de 4-5 persones treballant de forma diària i més de 50 en aquests 10 anys. S’han executat 409,21 hectàrees a través de diferents tipus d’actuacions com: tallades selectivesfranges de prevenció contra incendis o arranjaments de camins, entre altres.

La Muntanya d’Alinyà és la finca privada més gran de Catalunya, propietat de la Fundació Catalunya la Pedrera, i un escenari únic des d’on els treballadors/es d’ Integra Pirineus extreuen la fusta per garantir un creixement saludable del bosc i vetllen per la conservació i la millora de la biodiversitat de l’ecosistema. Així com també porten a terme tot el procés per a l’obtenció de la biomassa del bosc a la llar mitjançant diferents tasques: realitzen l’aprofitament sostenible de la muntanya,  transporten la fusta al terreny d’assecat, la trituren, l’emmagatzemen i, posteriorment, la distribueixen i la subministren amb un contenidor pneumàtic. Integra Pirineus subministra estella d’origen forestal a diferents equipaments públics i privats del Pirineu, entre els quals destaquen ajuntaments, habitatges, allotjaments turístics, centres esportius, hospital, etc.

Teixir complicitats amb la Fundació Catalunya La Pedrera ens proporciona les eines necessàries per seguir afrontant de manera eficient aquest repte comú: oferir un treball digne com a eina d’inclusió. I, en definitiva, que les persones en risc d’exclusió puguin desenvolupar un projecte de vida de manera autònoma.

La Fundació Catalunya La Pedrera té com a raó de ser les persones. Els projectes de la Fundació creen ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social que així reben una oportunitat social i laboral.

La Seu d’Urgell, 17 de gener de 2022