MAIS

Programa Mesures Actives d’Inserció Sociolaboral (MAIS)

Programa adreçat a persones destinatàries Renda Garantida de Ciutadania* i persones en risc o en situació d’exclusió social, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat. A través d’itineraris d’orientació personalitzats, acompanyament individual i sessions formatives grupals en recerca de feina, millora i aprenentatge en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i competències transversals. Es duu a terme a l’Alt Urgell i a la Cerdanya.

* “La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és una prestació social que neix per garantir que tota la ciutadania de Catalunya pugui fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.”

Dades 2021

4

Personal tècnic contractat

Alt Urgell: 2

Cerdanya: 2

84

Persones participants

Alt Urgell: 41

Cerdanya: 43

1.806

Hores d’atenció i formació

Alt Urgell: 927

Cerdanya: 879

18

Contractes formalitzats

Alt Urgell: 11

Cerdanya: 7

7

Persones inserides*

Alt Urgell: 3

Cerdanya: 4

Aquestes dades corresponen al programa MAIS 2020 – 2021, RESOLUCIÓ TSF/928/2020 (gener a abril) i al MAIS 2021- 2022, RESOLUCIÓ TSF/1285/2021 (maig a desembre).

*S’entén per persona inserida la inscrita com a participant en el programa mesures actives d’inserció que hagi cotitzat un mínim de 90 dies durant el període d’execució de l’actuació, amb una jornada de treball de com a mínim del 50% .

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del FSE”.