Treballs forestals

INTEGRA PIRINEUS presta serveis en:

 • Aclarides de millora: Manteniment d’espais verds (podes, cures de la gespa, perfilat de tanques, retirada de material vegetal)
 • Franges de prevenció contra incendis: Tractaments de reducció de la vegetació en els perímetres de diferents tipus d’infraestructures (vials, nuclis urbans, dipòsits, etc.) amb la finalitat de frenar l’avanç de possibles incendis forestals així com disminuir l’afectació d’aquests.
 • Aprofitaments forestals: Implementació dels instruments d’ordenació forestal per a l’obtenció de productes fusters amb finalitats comercials.
 • Recuperació de pastures: Gestió integral de la vegetació que colonitza antigues zones dedicades al pasturatge amb l’objectiu de fomentar la producció d’herbàcies i que aquesta pugui ser aprofitada pel bestiar.
 • Manteniment i conservació de lleres: Tractaments silvícoles de reducció de la vegetació que s’assenteixi en els marges de cursos fluvials, així com dels elements vegetals que puguin inferir en la correcta evacuació del cabal circulant.
 • Millora d’hàbitats: Tractaments específics de la vegetació per a facilitar els requisits de refugi, alimentació o cria de determinades espècies de la fauna salvatge.

Gestió Forestal Sostenible:

Plantegem la Gestió Forestal Sostenible a partir del coneixement i al desenvolupament d’eines que assegurin els valors ecològics, socials i econòmics dels ecosistemes forestals.

Donada la importància dels boscos per al planeta, la Gestió Forestal Sostenible és essencial per a garantir que les demandes de la societat no comprometin els recursos futurs.

  Tria’ns per a tenir un extra de:

  • Responsabilitat social
  • Integració social
  • Sostenibilitat
  • Qualitat
  • Proximitat
  • Professionalitat

  Demana’ns pressupost

  Promovem la gestió sostenible dels boscos per al desenvolupament social del nostre territori.

  La Fundació Privada Integra Pirineus ha rebut una subvenció per import de 41.845,20 € de la convocatòria d’ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2019, Resolució ARP/1474/2019, per la compra d’un tractor amb proteccions forestals i una trituradora de martells.

  Aquesta subvenció és un ajut financer de la Unió Europea.