S.O.S. Foc al Bosc

Aquest projecte ha estat finançat per la “Convocatoria Medioambient” de CaixaBank que ha cedit 20.000 € a Integra Pirineus.

I pretén l’adaptació de les zones necessàries per a una prevenció i lluita contra incendis forestals a la comarca de l’Alt Urgell. (collades, fons de barranc, nusos de carena, crestes, Gestió forestal en masses arbrades, recuperació de camps de pasturatge i cultius, etc.).
I la conscienciació del públic general a través d’una campanya de comunicació i el següent fulletó: