FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

La Fundació Privada Integra Pirineus és  una entitat arrelada a la comarca de l’Alt Urgell, creada el 28 de febrer del 2011.

CIF: G25727215

Núm. Registre Fundacions: 2691

Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de la salut mental. 

Formen part del patronat les següents persones:

integra pirineus

La fundació privada integra pirineus gestiona:

E.I INTEGRA PIRINEUS
CIF B25797663
Registre E.I. E.I. Núm. 78 al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció
Registre Mercantil L- 28.601
Tomo: 1.423
Folio: 168
Administrador únic Fundació Privada Integra Pirineus
Objectius socials La integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió laboral.
Domicili social

Passeig Joan Brudieu, n/ 15

25700 La Seu d’Urgell

Capital social 3.010€
Constitució 16/06/2015
INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL S.L.U
CIF B25734492
Registre CET CET Núm. T00312, del registre Centres Especials de Treball a Catalunya
Registre Mercantil L-25.788
Tomo: 1.290
Folio: 121
Administrador únic Fundació Privada Integra Pirineus
Objectius socials Realitzar un treball productiu, participant regularment de les operacions de mercat, amb la finalitat d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que necessitin els treballadors amb discapacitat reconeguda; serà també un mitjà d’integració de treballadors amb discapacitat al mercat ordinari de treball, d’acord l’article 42 de la llei 13/1982 de 7 d’abril d’integració social de les persones amb discapacitat.
Domicili social

Passeig Joan Brudieu, n/ 15

25700 La Seu d’Urgell

Capital social 3.010 €
Constitució 19/10/2011

MÉS INFORMACIÓ IMPORTANT