SIOAS

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport

El SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental.

Un programa que ofereix itineraris personalitzats d’orientació i formació en competències que facilitin la recerca de feina, a més de períodes de pràctiques en empreses ordinàries per facilitar la incorporació al món laboral i el treball amb suport.

Quines accions duem a terme?

  • Formació i orientació.
  • Pràctiques no laborals en empresa ordinària.
  • Tutorització i acompanyament a la inserció.
  • Seguiment posterior a la inserció.
  • Treball amb suport.

Sempre des de l’acompanyament, té com a objectiu final la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental a l’empresa ordinària.

La Fundació Privada Integra Pirineus gestiona a la Cerdanya, el programa de Serveis Integrals d’Acompanyament, Orientació i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball” i objecte de cofinançament per part del FSE”.