Assistència Personal

Projecte pilot

“Viure una vida escollida”

El projecte pilot té l’objectiu de donar a conèixer i promoure la figura de l’assistent personal a la comarca de l’Alt Urgell.

Què és un assistent/a personal (AP)?

L’AP és una persona professional que
dona suport i ajuda en les activitats del dia a dia
de les persones amb discapacitat,
que per la seva situació de dependència,
no poden fer-les per si mateixes.

L’AP acompanya en el projecte de vida independent*
de les persones amb discapacitat i dependència.
La persona tria quins són els suports que vol rebre
com, quan i on rebre’ls,
fomentant la seva capacitat
de prendre decisions per si mateix/a.

*VIDA INDEPENDENT:

Vida independent
és vida escollida,
tenir en compte què volem
pel nostre dia a dia.

A qui va dirigit el projecte?

 • 10-12 persones.
 • Persones amb discapacitat.
  • Amb grau igual o major al 33% per a discapacitat psíquica, intel·lectual i/o derivada de trastorn de la salut mental.
  • Amb grau igual o major al 65% per a discapacitat física o sensorial.
 • Persones en situació de dependència. Qualsevol grau.
 • Persones entre 16 i 64 anys.
 • Persones que visquin a la comarca de l’Alt Urgell.

Exemples de suports

En activitats de la vida diària:

 • acompanyaments mèdics,
 • suport laboral,
 • acompanyaments escolars i/o formatius,
 • ús del transport públic,
 • tasques amb les administracions,
 • activitats d’oci,
 • planificació de viatges,
 • suport en la presa de decisions,
 • etc.

En activitats de la vida a la llar:

 • organització de casa,
 • organització d’àpats i hàbits alimentaris,
 • llistats i organització de la compra,
 • higiene personal i vestuari,
 • preparació i presa de medicació,
 • ús d’electrodomèstics,
 • atendre el telèfon i prendre notes,
 • etc.

Posada en pràctica del projecte: De gener a març de 2023.