La Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha atorgat una ajuda econòmica de 9.960 euros a Integra Pirineus, en el marc de les incitatives d’acció social que donen suport a entitats per col·laborar amb el desenvolupament local, la inclusió social i la integració laboral. Gràcies a l’import atorgat, Integra Pirineus ha adquirit un nou cabrestant forestal per a l’arrossegament de fusta.

Aquest nou cabrestant forestal serà utilitzat per a l’arrossegament de la fusta tallada des del bosc fins a les zones on poden accedir els camions de càrrega. Això ha permès posar en funcionament un altre equip de treball de desembosc, format per un xofer de tractor i un peó forestal. El nou equip doncs he creat dos llocs de treball i també compleix amb els objectius prefixats de volum de fusta mobilitzada per optimitzar el rendiment del camió.

Una altra línia de negoci que s’obre gràcies al nou cabrestant és l’extracció d’ arbres grans que han sigut arrencats per la neu i el vent a zones de difícil accés. Aquests treballs són cada cop més demandats a les zones del Pirineu i a partir d’aquest hivern es podran desenvolupar per Integra Pirineus gràcies a la major potència d’arrossegament del nou equip. Aquestes noves oportunitats se sumen a les tasques ja consolidades que ofereix aquesta entitat com la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu, la producció de biomassa forestal (estella) o la prestació de serveis com jardineria, neteja viària, repartiment de publicitat o tractament de la vegetació en parcel·les, entre d’altres.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya amb presència a 2.200 municipis, pot detectar les necessitats locals i donar suport a la Fundació ”la Caixa” en la canalització de les ajudes econòmiques adreçades a les entitats socials. L’any 2021, mitjançant les oficines de CaixaBank, s’ha contribuït a impulsar 7.600 projectes socials de 6.500 entitats.