El projecte “Viure una vida escollida” té com a objectiu donar a conèixer i promoure la figura de l’Assistent Personal a la comarca de l’Alt Urgell.

La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat que neix a l’Alt Urgell el 2011 i té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de la salut mental. En aquest sentit engega el projecte pilot d’Assistència Personal “Viure una Vida Escollida”, adreçat a persones amb discapacitat de la comarca de l’Alt Urgell. Aquest té l’objectiu de donar a conèixer la figura de l’Assistent Personal (AP), un recurs públic contemplat a la llei 39/2006 de dependència que ofereix suports a les persones, amb discapacitat i dependència reconegudes, en diferents àmbits de la vida.

Es tracta d’una ajuda poc coneguda a Catalunya, on avui en dia tan sols hi ha 85 persones beneficiàries del servei a través de la via pública.

L’AP s’encarrega de donar suport i ajudar en les activitats del dia a dia de les persones que per les seves condicions, presenten dificultats o no poden realitzar-les per sí mateixes. La seva missió és fomentar els projectes de vida independent de les persones amb discapacitat, sent la persona que escull com, quan i on rebre els suports de l’AP, fomentant la seva autodeterminació.

Aquesta eina posa en valor els conceptes de vida independent, entesa com a dret de la persona amb discapacitat per a desenvolupar la seva personalitat de manera lliure, i de presa de decisions, entesa com a prendre decisions de manera lliure i sense dependre d’altres persones, que asseguri la seva autonomia.

Els suports poden donar-se en la vida diària, com acompanyament en la presa de decisions, en acompanyaments mèdics, escolars o formatius, en tasques amb l’administració, en activitats d’oci, entre altres. També poden donar-se en la vida a la llar, com suport en la planificació de la compra setmanal, en les tasques de neteja de la llar, en l’ús d’electrodomèstics, en la preparació i la presa de medicaments, etc., així com en els contextos on la persona consideri que necessita un acompanyament per a desenvolupar-se.

El projecte s’adreçarà a un grup de 10 persones amb la situació de discapacitat i dependència reconeguda.

Durant la seva execució es preveuen sessions informatives adreçades a la població amb l’objectiu d’impulsar la figura de l’AP, que es conegui el recurs i la via d’accés per a sol·licitar-lo, així com trobades amb els recursos i serveis de la zona per detectar les necessitats del col·lectiu i treballar de manera coordinada per a donar-ne una resposta ajustada.

 

El projecte és impulsat per Fundació “la Caixa” i finalitzarà el març del 2023.