A través del programa SIOAS (Serveis Integrals d’Acompanyament, Orientació i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental)la Fundació Integra Pirineus oferirà itineraris personalitzats d’orientació i formació en competències que facilitin la recerca de feina, a més de períodes de pràctiques en empreses ordinàries per facilitar la incorporació al món laboral. Sempre des de l’acompanyament i el treball amb suport de les persones tècniques del programa.

El programa, que tindrà lloc fins al 30 de juny de 2022, té com a objectiu final la inserció a l’empresa ordinària i està adreçat específicament a 10 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental que vulguin treballar o busquin una millora ocupacional.

Les persones interessades a participar o sol·licitar més informació es poden posar en contacte amb la Tècnica referent o enviar un correu electrònic a sioas.cerdanya@integrapirineus.com

SIOAS 2O21

El programa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i és objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu. Per a les atencions individuals i les formacions presencials específiques es compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà. Aquestes s’impartiran tant en format individual com grupal, englobant formacions en orientació laboral, informàtica (TIC) i competències transversals.