Transparència

SOM TRANSPARENTS!

Des d’Integra Pirineus estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal com demana la llei 19/2013 de transparència. Per això hem creat aquest espai dins la web perquè tota aquesta informació sigui de fàcil accés i intentem adaptar-la perquè sigui clara i entenedora.

Transpar-Ent és una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre, que ens permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit. En l’any 2023, hem aconseguit el nivell 1 (Mira l’acreditació de transparència Nivell 1).

A través del projecte www.transparent.info incorporem el valor de la transparència i disposem de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les nostres rutines de gestió i comunicació.