SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Dades 2021

Tancament 2021 Integra Pirineus
Ingressos
850.464
Subvencions 340.240
Donacions 15.026
Premis 15.000
Serveis 386.089
Venda productes 94.109

 

Despeses             
-790.063
Personal         -516.070
Explotació -219.526
Altres despeses -54.466
Resultat  60.402

Dades 2020

Tancament 2020 Integra Pirineus
Ingressos
643.871
Subvencions 228.481
Donacions 13.000
Serveis 324.551
Venda productes 77.839

 

Despeses
-633.607
Personal -465.176
Explotació -94.824
Altres despeses -73.607
   
Resultat 10.264

Auditories