SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Dades 2022

Tancament 2022 Integra Pirineus
   
Ingressos
950.880
   
Subvencions 358.695
Donacions 4.060
Premis 12.500
Serveis 499.523
Venda productes 76.102

 

Despeses
-920.332
   
Personal -598.207
Explotació -272.165
Altres despeses -49.960
   
Resultat 30.548

Dades 2021

Tancament 2021 Integra Pirineus
Ingressos
850.464
Subvencions 340.240
Donacions 15.026
Premis 15.000
Serveis 386.089
Venda productes 94.109

 

Despeses
-790.063
   
Personal -516.070
Explotació -219.526
Altres despeses -54.466
   
Resultat  60.402

Auditories