Equip humà

Direcció:

Urgell Escribà Trota

Administració:

Ester Gispert Portella

Thatiana Viana Muñoz

Recursos humans:

Aida Martínez Cardona

Àrea Sociolaboral:

Marta Martínez Canton

Alba Molina Guàrdia

Georgina Marinel·lo López-Grado

Laura Muñoz Martínez

Comunicació:

Carla Sopena Pego

Forestal:

Juan Antonio Arévalo Vázquez

Producció:

Gerard Gau Pujol

Esteve Tarrés Tarrés

Javier Martos Miguelsanz

Vicente Francisco Hernández Rivero

Josep Córdoba Cadena

Fidel Chinchilla Sánchez

Josep Mª Pujol Maronda

Daniel Marcelo Vivas Sala

Guillem Escribà Lavado

Juan Manuel Duró Jerez

 Albert Fernández Benítez

Margarita Gatius Yubero

Ramon Noguera Palau