Equip humà

Direcció:

Urgell Escribà Trota

Administració:

Ester Gispert Portella

Thatiana Viana Muñoz

Recursos humans:

Aida Martínez Cardona

Àrea Sociolaboral:

Georgina Marinel·lo López-Grado

Marta Martínez Canton

Alba Molina Guàrdia

Laura Muñoz Martínez

Núria Turet Subirana

Comunicació:

Carla Sopena Pego

Treballs forestals i jardineria:

Juan Antonio Arévalo Vázquez

Fidel Chinchilla Sánchez

Josep Córdoba Cadena

Guillem Escribà Lavado

Albert Fernández Benítez

Gerard Gau Pujol

Vicente Francisco Hernández Rivero

Alejandro Mas Valls

Josep M. Pujol Maronda

Ot Santaulària Checa

Esteve Tarrés Tarrés

Daniel Marcelo Vivas Sala

Prestació d’altres serveis:

Margarita Gatius Yubero

Javier Martos Miguelsanz

Ramon Noguera Palau

Rosa Mari Rodríguez Masip