Equip humà

Direcció:

Urgell Escribà Trota

Comptabilitat i administració:

Ester Gispert Portella

Thatiana Viana Muñoz

Recursos humans:

Aida Martínez Cardona

Àrea Sociolaboral:

Alba Enrich Sanlorien

Georgina Marinel·lo López-Grado

Alba Molina Guàrdia

Laura Muñoz Martínez

Cristina Obiols Rodríguez

Núria Turet Subirana

Àrea social:

Raquel León Javier

Marta Martínez Canton

Comunicació:

Carla Sopena Pego

Sostenibilitat:

Drac Garcia Palacios

Treballs forestals i jardineria:

Juan Antonio Arévalo Vázquez

Fidel Chinchilla Sánchez

Josep Córdoba Cadena

Guillem Escribà Lavado

Josep Maria Farràs Parramón

Albert Fernández Benítez

Gerard Gau Pujol

Vicente Francisco Hernández Rivero

Alejandro Mas Valls

Josep M. Pujol Maronda

Esteve Tarrés Tarrés

Daniel Marcelo Vivas Sala

Prestació d’altres serveis:

Daniel López Becerra

Mònica Martin Medel

Javier Martos Miguelsanz

Ramon Noguera Palau

Teresa Rodríguez Acuña

Rosa Mari Rodríguez Masip