TRITURACIÓ DE LA FUSTA

Integra pirineus tritura la fusta amb una estelladora quan es troba en el punt optim d’assecament i s’emmagatzema al cobert.

Triturem,
assequem
i emmagatzemem