TRANSPORT DE LA FUSTA

Integra pirineus transporta la fusta, un cop desbrancada i desemboscada, a un terreny propi per tal que s’assequi.