La Fundació Integra Pirineus posa a disposició de les persones del territori que tenen alguna discapacitat, dependència o dificultat de mobilitat diversos productes de suport per tal de facilitar les activitats de la vida diària i millorar l’autonomia personal. Actualment, els productes que s’ofereixen són més d’un centenar i es classifiquen segons el seu ús:

  • Per facilitar la mobilitat: cadires de rodes, caminadors i crosses.
  • D’higiene personal: cadires de rodes de dutxa, cadires giratòries de banyera, tamborets de dutxa, elevadors d’wc, recolzabraços per a wc.
  • Per procurar els canvis posturals o millorar el posicionament: llits articulats, matalassos antiescares, baranes de llit, “triangles” de llit, coixins antiescares, tauletes auxiliars.
  • Per facilitar les transferències: grues, plataformes, discs.

De la mateixa manera, també s’ofereix un servei d’assessorament i orientació tècnica sobre l’ús dels productes prestats i les adaptacions domiciliàries necessàries per promoure la seguretat i l’accessibilitat a l’entorn i/o facilitar la tasca de la persona cuidadora.

Aquesta és una iniciativa que es porta a terme des de fa ja uns anys a través del Banc de Productes de Suport, un servei que pertany al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i que es gestiona per Integra Pirineus.

Els ciutadans que estiguin interessats en aquest servei, s’han d’adreçar al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), ubicat al Centre Cívic El Passeig, a la plaça Soldevila, 1, de la Seu d’Urgell o bé trucar al telèfon 973 35 41 02.

Sistema de recollida basat en el model circular sostenible

Per tal de promoure un sistema de recollida basat en el model circular sostenible i de respecte al medi ambient Integra Pirineus també fa recollida de material que voluntàriament donen persones quan ja no l’utilitzen. D’aquesta manera es vetlla en tot moment perquè es compleixin les 3R del reciclatge: reduir la compra, reutilitzar el que es troba en bon estat i reciclar el que no.

En cas que els ciutadans disposin de material d’aquest tipus i el vulguin donar desinteressadament es poden posar en contacte amb la Fundació –trucant al 621 24 83 50- i des de l’entitat es gestionarà la recollida i l’avaluació pertinent. Tots aquells productes que no siguin aptes seran reciclats per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.