EMMAGATZEMATGE DE L’ESTELLA

Integra Pirineus té un cobert propi per emmagatzemar l’estella.

El cobert, construït l’any 20l4, té una capacitat de 800 m3 i esta situat en el lloc idoni per tal que es donin les condicions climatologiques perfectes per mantenir l’estella en el grau optim d’humitat (sempre inferior al 30 %) . El projecte de construcció, amb fusta, contemplava els parametres necessaris per tal que provoqués en menor impacte possible al territori.

Tenim un cobert amb les millors concions de conservació