DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2.0

Quan parlem de desenvolupament sostenible volem dir que ens comprometem fer avenços per les necessitats actuals però sense condicionar el futur.
És a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats de desenvolupament de les futures generacions.

Un pacte entre l’avui i el demà per seguir avançant de manera sostenible.

Dins del marc de les energies renovables, INTEGRA PIRINEUS està liderant una iniciativa empresarial que promou el desenvolupament sostenible en tres àmbits:

  • Mediambiental ús energètic de la biomassa.
  • Local gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals.
  • Social recuperació d’una activitat professional amb persones amb risc d’exclusió social.