DEL BOSC A CASA

Primer extraiem la fusta de menor qualitat de la Muntanya d’Alinya per tal de garantir un creixement saludable del bosc, així com la conservació i millora de la biodiversitat de l’ecosistema.

Garantim
un creixement saludable
del bosc

Transportem la fusta, un cop desbrancada i desemboscada, a un terreny propi per tal que s’assequi.

Desbranquem,
desembosquem
i transportem

Triturem la fusta amb una estelladora quan es troba en el punt optim d’assecament i s’emmagatzema al cobert.

Triturem,
assequem
i emmagatzemem

Un cobert propi per emmagatzemar l’estella.

El cobert, construït l’any 20l4, té una capacitat de 800 m3 i esta situat en el lloc idoni per tal que es donin les condicions climatologiques perfectes per mantenir l’estella en el grau optim d’humitat (sempre inferior al 30 %) . El projecte de construcció, amb fusta, contemplava els parametres necessaris per tal que provoqués en menor impacte possible al territori.

Tenim un cobert amb les millors concions de conservació

Fem el subministrament d’estella a les calderes del territori amb un contenidor pneumàtic.

El contenidor pneumàtic, amb una capacitat de 27 m3 és un dels pocs que hi ha a Catalunya i ens permet subministrar l’estella a les calderes d’una manera neta, ràpida i eficient.

Actualment estem subministrant estella a totes les calderes d’estella de la comarca i alguna del Principat d’Andorra.

Subministrem a tot l’Alt Urgell
i al Principat d’Andorra