DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Dins del marc de les energies renovables, INTEGRA PIRINEUS esta liderant una iniciativa empresarial que promou el desenvolupament sostenible en tres ambits:

  • Mediambiental -ús energetic de la biomassa-.
  • Local -gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals-.¡
  • Social -recuperació d’una activitat professional amb persones amb risc d’exclusió social-.