LINIES D’ACTUACIÓ

TREBALLS FORESTALS

 • Gestió forestal de muntanya d’Alinyà
  (propietat de Fundació Catalunya La Pedrera)
 • Venda de fusta.
 • Producció – distribució i venta d’estella forestal (BIOMASSA).
 • Treballs forestals d’altres boscos.

PRESTACIÓ DE SERVEIS

 • Neteja Viària.
 • Neteja i desbrossament de parcel∙les. Treballs de Jardineria i Poda.
 • Recuperació de camins. Murs de pedra seca.
 • Treballs Agrícoles. Treballs de suport a la Fauna i refugi d’Animals.
 • Repartiment de diaris.
 • Treballs de consergeria.
 • Formació forestal i en Jardineria.