INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

Per tal d’aconseguir la “inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental” la Fundació Privada Integra Pirineus gestiona:

CET

Centre Especial de Treball
INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, SLU.

Té per objectiu de realitzar un treball productiu, participant regularment de les operacions de mercat, amb la finalitat d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que necessitin els treballadors amb discapacitat reconeguda i com a mitjà.

EI

EMPRESA D’INSERCIÓ
E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U.

Té per objectiu la integració sòcio‐laboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.

La societat podrà desenvolupar les següents activitats econòmiques:
· Activitats silvícoles
· Venta de fusta i biomassa
· Activitats agropecuàries i agroalimentàries
· Prestació de serveis de neteja i manteniment
· Activitats de restauració i atenció al públic
· Activitats de manipulats

MAIS

Mesures Actives d’Inserció Social i laboral

Té per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

El programa ofereix orientació, assessorament i formació així com la realització de pràctiques no laborals per tal d’ajudar a la reincorporació al món laboral. El programa es duu a terme a l’Alt Urgell i a La Cerdanya.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE.