LABORAL

Per tal d’aconseguir la “inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental” la Fundació Privada Integra Pirineus gestiona:

CET

Centre Especial de Treball
INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, SLU.

Té per objectiu de fer un treball productiu, participant regularment de les operacions de mercat, amb la finalitat d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que necessitin els treballadors amb discapacitat reconeguda i com a mitjà.

Dades 2020

9

Persones contractades

77,8%

Persones amb discapacitat

58,5%

Contractes indefinits

88,8%

Persones amb contracte a jornada comperta

EI

EMPRESA D’INSERCIÓ
E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U.

Té per objectiu la integració sòcio‐laboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.

La societat podrà desenvolupar les següents activitats econòmiques:
· Activitats silvícoles
· Venta de fusta i biomassa
· Activitats agropecuàries i agroalimentàries
· Prestació de serveis de neteja i manteniment
· Activitats de restauració i atenció al públic
· Activitats de manipulats

Dades 2020

19

Persones contractades

73,7%

Persones en procés d’inserció

42,1%

Contractes indefinits

84,7%

Persones amb contracte a jornada comperta

4

Persones han finalitzat l’itinerari d’inserció.

Inserides a l’empresa ordinària: 2

Inserides a l’El: 2