INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Per tal d’aconseguir la “inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental” la Fundació Privada Integra Pirineus gestiona:

CET

Centre Especial de Treball
INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, SLU.

Té per objectiu de fer un treball productiu, participant regularment de les operacions de mercat, amb la finalitat d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que necessitin els treballadors amb discapacitat reconeguda i com a mitjà.

Dades 2020

9

Persones contractades

77,8%

Persones amb discapacitat

58,5%

Contractes indefinits

88,8%

Persones amb contracte a jornada comperta

EI

EMPRESA D’INSERCIÓ
E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U.

Té per objectiu la integració sòcio‐laboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.

La societat podrà desenvolupar les següents activitats econòmiques:
· Activitats silvícoles
· Venta de fusta i biomassa
· Activitats agropecuàries i agroalimentàries
· Prestació de serveis de neteja i manteniment
· Activitats de restauració i atenció al públic
· Activitats de manipulats

Dades 2020

19

Persones contractades

73,7%

Persones en procés d’inserció

42,1%

Contractes indefinits

84,7%

Persones amb contracte a jornada comperta

4

Persones han finalitzat l’itinerari d’inserció.

Inserides a l’empresa ordinària: 2

Inserides a l’El: 2

MAIS

MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

Té per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

El programa ofereix orientació, assessorament i formació així com la realització de pràctiques no laborals per tal d’ajudar a la reincorporació al món laboral. El programa es duu a terme a l’Alt Urgell i a La Cerdanya.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE. 

Dades 2020

4

Personal tècnic contractat

Alt Urgell: 2

Cerdanya: 2*

*D’agost a desembre

67

Persones participants

Alt Urgell: 37

Cerdanya: 30*

1.182

Hores d’atenció i formació

Alt Urgell: 943

Cerdanya: 265*

8

Contractes formalitzats

Alt Urgell: 6

Cerdanya: 2*

SIOAS

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport

El SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Un programa que ofereix itineraris personalitzats d’orientació i formació en competències que facilitin la recerca de feina, a més de períodes de pràctiques en empreses ordinàries per facilitar la incorporació al món laboral.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del FSE.