APROFITAMENT FORESTAL SOSTENIBLE

Integra Pirineus extreu la fusta de menor qualitat de la Muntanya d’Alinya per tal de garantir un creixement saludable del bosc, així com la conservació i millora de la biodiversitat de l’ecosistema.

Garantim
un creixement saludable
del bosc