Missió, visió, valors

MISSIÓ:

Oferir un treball remunerat a persones en risc d’exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o una malaltia mental, així com proporcionar-los un itinerari per a la inserció al mercat laboral ordinari al Pirineu.

VISIÓ:

Disposar d’oportunitats de treball en diversos sectors d’activitat per tal d’ampliar el ventall de perfils de treballadors atesos.

VALORS:

  • Sostenibilitat
  • Responsabilitat
  • Qualitat
  • Proximitat
  • Professionalitat