FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

La Fundació Privada Integra Pirineués una entitat arrelada a la comarca de l’Alt Urgell, creada el 28 de febrer del 2011.

Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental.

Formen part del patronat les següents persones i entitats:
integra pirineus